ProfilSBark_profil.html
Rådgivning
KontaktSBark_kontakt-.html
ProjekterSBark_projekter_oversigt.html
SBark HuseSBark_huse_oversigt.html
SBarkSBark_Arkitekter_start.html
ArkitekterSBark_Arkitekter_start.html
 

Jeg startede SBark Arkitekter med den drøm om, at bygge sunde og oplevelsesrige boliger

og arbejde med udfordrende erhvervs- og designprojekter.


Jeg har et særligt fokus på at designe den optimale løsning for min bygherre og samtidig

en stor interesse i at formidle om alle de parameter / forhold omkring opgavens succes til

bygherren således at dialogen og forholdene undervejs i processen er synlige og transparente.

Intro.

SBark Arkitekter er målrettet med et fokus på det store arkitektoniske potentiale der balancere mellem sundt indeklima, oplevelsesrige rumligheder, sunde materiale og byggeteknik. Samt eventuelt mulighederne for at udnytte præfabrikation af råhuset som hermed involvere et sigte på økonomi, sikker og kontrolleret produktion uden vejrligs omstændigheder.


Stikord.

  1. -biodiversitet, genbrug af regnvand, aktiv og passiv solvarme/energi, jordvarme

  2. -Cradle to cradle (træhuse med papiruld)

  3. -Passivhuse, solpaneler, solceller, varmepumper, jordvarme

  4. -Energiproducerende huse

  5. -Sunde huse for miljøet og mennesket (træhuse med papiruld)

  6. -Modernitet, nytænkning af hverdagens arkitektur

  7. -Kostoptimering

Rådgivning generelt.

Vi tegner hovedsagligt i 3D-projekterings værktøj når vi projekterer tilbygninger og nybyggeri. Ved mindre opgaver eller ved de indledende dialog møder starter vi typisk med håndskitser for derigennem, at klarlægge opgavens potentiale sammenholdt med  bygherrens ønsker.


3D Bim software programmet Archicad giver tidligt i skitseringsfasen mulighed for energisimulering med udgangspunkt i 3D-modellen. Dokumentation herfra foretages fra tidlig skitsering til aflevering af færdigt projekt.


Derved kan fokus og orientering om byggeriets energikrav og tab være et design parameter på lige fod med bygherrens ønsker og opgavens arkitektoniske potentiale generelt.


Ved nybyggeri læs mere under SBark huse.


Derudover kan projektets digitale 3D-model gemmes som en 3D-walk about fil. Dette er en åben fil-type som kan benyttes af alle computere uanset hvilket mærke og software. Herved kan både bygherren og de øvrige projekterende samt entreprenørerne, gennemgå projektet med deres egne øjene i det komplette projekt i 3D. En gennemgang med fokus på deres andel, fra tidlig skitsering til aflevering af færdigt projekt. Herved kan de typiske misforståelser der kan opstå under et nybyggeri elimineres.