ProfilSBark_profil.html
RådgivningSBark_Radgivning.html
KontaktSBark_kontakt-.html
ProjekterSBark_projekter_oversigt.html
SBark HuseSBark_huse_oversigt.html
SBarkSBark_Arkitekter_start.html
ArkitekterSBark_Arkitekter_start.html
 

Nybyggeri

White Arkitektur og forskning er i løbet af det første halvår 2012, fremkommet med en dybdegående analyse af de fremtidige byggemuligheder under de nye og de fremtidige skærpede krav til energitab for nybygget huse. Yderligere krav som bliver stillet første gang i 2015 og derefter 2020. Disse krav sætter meget store krav til tætheden af de nybyggede huse som ved den nuværende byggeteknik typisk løses ved at tætne med plastmembraner. Denne forsegling af indeluften / indeklimaet i nybygget huse, skaber et dyrt behov for computerstyret luftskifte-ventilationsanlæg i fremtidens nybygget huse.


Den sunde, grønne og økonomiske gode investering er blandt andre, at bygge sunde træhuse isoleret med papiruld hvor huset kan ånde naturligt i takt med den menneskelige brug. Derved kan det dyre ventilationsanlæg spares væk og fokus sigtes mere på ansvarlighed for livet i husene samt miljøet og det bedste grundlag herfor.   


Min mission er at nytænke sunde og bevidste huse, som kendes på de arkitektoniske oplevelser og dansk kvalitets produktion. Huse der vil modsat typiske typehuse, hæve hverdagens handlinger i og omkring huset til inspirerende rammer for opvæksten og livet.


En levende arkitektur med dagslysets vandring, der understreger husets hverdags funktioner. En arkitektur som nytænker energikrav, indeklima og hverdag i rumlige oplevelser, præfabrikation og CO2-neutralitet. En arkitektur som peger på ny vækst, ikke bare i grøn teknologi for miljøet men også i sund teknologi for mennesket. En sund teknologi hvor huset naturligt selv trækker vejret.


Jeg har en særlig interesse for træhusbyggeri hvor mit fokus især er på brugen af det økologisk isoleringsmateriale -Papiruld - som giver muligheden for, at bygge sunde træhuse uden membraner. Membraner i form af fugtspærre, dampspærre og ligende plastlukninger af isoleringsmaterialet med stor risiko for at huset ikke er tæt og mangelfuld isoleret.

Papirulden giver i sammemligning med traditionelt isoleringsmateriale en masse gratis fordele såsom garanti for tæt hus da det bliver blæst ind i alle hjørner og kroge. Og ikke mindst et hus som ånder i takt med brugen med et sundt indeklima til følge.


Jeg har altid tænkt, at når du træder ind i et hus skal du føle dig tilpas, ligesom når du tager et stykke tøj på kroppen.....tager du en plastik regnfrakke på, kan du af indlysende årsager ikke komme af med den fugtighed der opstår mellem kroppens varme og plastiklaget......Det samme sker i overført betydning og realitet, når du træder ind i et nybygget hus, som er bygget efter tidens byggeskik, energikrav og dermed krav om tæthed. En tæthed som typisk bliver løst med plastik der indelukker isoleringen i konstruktionen af facader, tag og gulv......Dette har indlysende et omkostningstungt merkrav om udluftning, ventilation og fordyrende løsninger for luftskifte i forhold til at bygge sunde træhuse der isoleres med f.ex genbrugsmaterialet papiruld. Hvor der ved brugen af papiruld som gennemgående isolering i træhusets konstruktion ikke har noget unaturligt behov for plastik som løsningen af huset tæthed. Papirulden kommer naturligt ud i alle kroge og steder i konstruktionen og tætner derved totalt og optimalt.


Analogien til tøjdesign hvor brugen af naturmaterialer som hør og ren bomuld giver en af de mest behagelige og luftige oplevelser i sommervarmen. Beklædningsmaterialerne er et fint billed på følelsen og oplevelserne af de fremtidige moderne, sunde og energioptimeret huse som jeg vil designe og stå for.

Moderne sunde huse som giver rige muligheder for det moderne menneske og den moderne familie. Sunde huse som er gode for miljøet og mennesket. Huse der samtidig skaber et balanceret indeklima med papirulden som giver huset naturlig mulighed for, at ånde gennem konstruktionen.


Nutidens brug af plastmembraner som eneste løsning for at tætne boligerne har skabt et kunstigt behov for økonomisk tunge luft-skifte ventilations anlæg etc. Jeg mener det har flyttet fokus fra arkitektonisk kvalitet til et rent teknologisk behov. Den tunge økonomi kan fjernes ved brugen af konstruktiv og arkitektonisk logik med brugen af papiruld eller ligende isoleringsmaterialer.


SBark husene kan udover grøn energi-teknologi som er vigtigt og fornuftigt i forhold til vores energi forbrug, og udnyttelse af de grønne muligheder som mindst muligt belaster vores omgivelser. Der kan SBark husene yderligere opgraderes til mere sund teknologi for indeklimaet og det miljø vi lever og træder vores barne år i. Ved at bygge husene som økologisk byggeri, et træhus højisoleret med naturligt genbrugsmateriale som papiruld som i dag er det bedste isoleringsmateriale på market.


Papirulden har bl.a et dokumenteret sundt og afbalanceret indeklima (SBI-20/6-2002). Papiruld er i dag det mest miljøvenlige isoleringsmateriale. En konstruktionsopbygning som let trækonstruktion der, skaber efter indblæsning af papirulden en total tæt og vel isoleret konstruktion. En konstruktionstype som opfylder de nye krav for blowerdoor testen, og som er allergivenligt, energivenligt, resourcebesparende, CO2 reducerende (75 % mere end Rockwool). Og som har en høj grad af genanvendelighed (cradle to cradle).


Papiruld har ligeledes en bedre brandmodstand end andre isoleringsmaterialer (DBI-2000). - Ved brugen af papirulden og med let trækonstruktion kan der skabes et sundt indeklima og en ny alternativ byggeskik, da huset naturligt og uden brug af teknologi kan ånde gennem konstruktionen. Fugttransporten og hvilken vej fugten bortledes, beregnes og kan dokumenteres med Z-værdierne for eksempelvis træpladerne eller gipspladerne som lukker konstruktionen omkring papirulden.


Links :

Papiruld.dk   -
SBark forskning og udvikling


SBark huset 120m2 på Kongelundsvej 115, H41. Kbh.S


SBark husene

SBark husene er designet med det fokuseret sigte, mellem at nytænke typehuset med præfabrikationens sikkerhed og samtidig, at designet er grundlagt på enkle størrelser som dyrker de optimale muligheder i forbindelse med præfabrikationen. Rumstore præfabrikeret box-volumer som kan samsættes med flere forskellige strategiske løsninger. Perfekte løsninger der således vil tilpasse sig den specifikke grund, og dens unikke potentiale, primært i forhold til optimal udnyttelse af solens behagelige lys og gratis opvarmning, samt grundens unikke beliggenhed. SBark husenes slanke volumer, dyrker den gennemlyste karakter til glæde for brugen men mindsker ligeledes udgifterne til elektrisk lys mest muligt. Et bevidst bæredygtigt designparameter.


SBark husene balancerer mellem det specifikke designet hus til en grunds unikke potentiale, og til forskel for den i dag kedelige omstændighed ved flere typehuse, at de kun kan drejes den ene eller den anden vej på grunden som unik tilpasning. Der kan SBark husene gennem de forskellge muligheder for sammensætning, fokusere på en bedre tilpasnings dygtighed og dermed en bedre bæredygtig løsning i forhold til grundens værdi. En værdisætning som både handler om økonomisk- og arkitektoniske værdier således, at der samlet opstår en total samlet bedre løsning. En løsning som er optimal både for arkitekturen, energiforbruget, sundheden, og økonomien som den langsigtet investering.


SBark husene leveres både som fritidshus og helårshus. Husene kan tilpasses personlige behov og ønsker for det perfekte individuelle drømmehus. Husene kan bygges på stedet hvis tilgangen til grunden er uhensigtmæssigt for levering af de rumstore volumer.


Husene kan leveres til opfyldelse af tidens energikrav, eller som højisoleret nul-energihuse med selvproducerende grønne tilskud fra solvarme, varmepumpe, jordvarme, etc. De grønne og økonomiske fordelagtige tiltag tilpasses grundens muligheder og den individuelle optimale løsning.


PRÆFABRIKATION

Ved præfabrikation af SBark husenes rumstore volumer, foretages all produktion på fabrik under skarp kvalitetskontrol, fra selve konstruktionsopbygningen til færdiggørelsen af badeværelse, køkkenets elementer og installationer. Herved fjernes alle tænkelige byggetekniske uheldigheder som typisk kan opstår ved at bygge på stedet. Byggetid på stedet som man normalt gøre er ca. typisk 3-4 måneder for enfamiliehuse. Indtil videre er husene isoleret traditionelt ved præfabrikation, men udvikling af præfabrikeret huse isoleret med papiruld er tænkt etableret i nærmeste fremtid.


SBark husene leveres til den forberedte grund. Forberedt med pælefundamenter og vand/afløb fremført og monteres i løbet af få dage til forskel for de 3-4 måneder.


SBark husene har også som præfabrikeret huse, naturlige muligheder for opgradering til grøn energi, som selvproducerende nul-energihuse via eksempelvis ; solvarme, varmepumpe, jordvarme. De grønne og økonomiske fordelagtige tiltag tilpasses grundens muligheder og den individuelle optimale løsning.


Se HerSBark_huse_kongelundsvej_1.html
http://www.papiruld.dk/Fugttransporterende_1.htm
http://sbi.dk/byggeteknik/bygningsfysik/varmeisolering
Papiruld oversigtSBark_huse_variationer_1_files/Papiruld_derfor%21_dokumentation.pdf
White Arkitekters forskningsrapporthttp://www.byggecentrum.dk/bygnet-nyhederne/nyhed/article/mursten-kan-blive-det-nye-sort/
Tryk herSBark_Forsk_udvikl_1.html