ProfilSBark_profil.html
RådgivningSBark_Radgivning.html
KontaktSBark_kontakt-.html
ProjekterSBark_projekter_oversigt.html
SBark HuseSBark_huse_oversigt.html
SBarkSBark_Arkitekter_start.html
ArkitekterSBark_Arkitekter_start.html
 

120 m2 SBark hus på Kongelundsvej 115 Kbh. S for privat bygherre.


Bygherren ønskede en sund, grøn og økonomiske god investering.


Derfor blev højisolering med papiruld valgt til en solid naturlig ventilerede trækonstruktion.

Et sundolitt F-fundament højisoleret og afsluttet som poleret betongulv med gulvvarme i hele huset. Varmepumpe blev valgt som eneste varmekilde efter overvejelser om solenergi. Højisolerende 3 lags vinduer/døre som betyder, at huset har et 40 % mindre varmetab end de gældende regler 2012 for nybyggeri.


Ved at bygge sunde træhuse isoleret med papiruld hvor huset kan ånde naturligt i takt med den menneskelige brug. Og uden at konstruktionen er forseglet med plastmembraner som typisk bruges i dag, for at tætne nybyggeri. Kan det dyre ventilationsanlæg spares væk og fokus sigtes mere på ansvarlighed for livet i husene samt miljøet og det bedste grundlag herfor.   


Gennemlyste smalle bygnings-volumer, mindsker behovet for elektrisk lys og dermed reducering af strømforbruget.


Læs mere under SBark huse eller tryk 

HerSBark_huse_variationer_1.html