ProfilSBark_profil.html
RådgivningSBark_Radgivning.html
KontaktSBark_kontakt-.html
ProjekterSBark_projekter_oversigt.html
SBark HuseSBark_huse_oversigt.html
SBarkSBark_Arkitekter_start.html
ArkitekterSBark_Arkitekter_start.html
 

120 m2 SBark hus på Kongelundsvej 115 Kbh. S for privat bygherre.


Billeder fra afleveringsforretningen.


En tidlig morgenstund i et af værelserne. De færdige birketræs plader giver rummet et særligt gyldent og varmt lys ved stærk sollys.

Vinduernes og ovenlysenes placering giver et varieret dagslys, som supplerer huset’s  gennemlyste karakter.

Betongulvets silkematte karakter afslutter træhusets varme og taktile overflader med oplevelsen af et homogent, stofligt, og nordisk taktilt hus.